Europese bedrijven “kappen” Amazonewoud

C. Cornell Evers Amazone, Brazilië, Klimaat

Het is een jaar na het begin van mijn crowdfund campagne Kantelende Amazone. De situatie in het gebied is er in dat jaar niet beter op geworden. Integendeel. Zoals in mijn nog altijd lopende serie artikelen wordt gezegd, is de Kantelende Amazone in sommige delen van het gebied al min of meer een feit. Of zoals de Braziliaanse wetenschapper Antônio Donato Nobre, die werkt voor INPE (Nationaal Instituut voor Ruimte Onderzoek in Brazilië) mij zei: “Remote sensing en veldstudies hebben aangetoond dat delen van de resterende bossen in het oosten van de Amazone momenteel vaker branden dan ooit, een aanwijzing voor de perverse, zichzelf versterkende cyclus van klimaat-aangedreven vernietiging.”

Europese bedrijven dragen bij aan het kappen van Amazonewoud voor sojaproductie

Ik ben inmiddels een vervolgproject gestart: CSI: Amazone onder vuur. Waar Kantelende Amazone vooral ingaat op de werking en het belang van de Amazone als belangrijk klimaatcontrolecentrum van de wereld, richt ik mij in CSI: Amazone onder vuur op de actoren die verantwoordelijk zijn voor de aantasting van de ecosystemen in het gebied. Ook wil ik weten wat in dit verband de gevolgen zijn voor de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Zijn deze nog haalbaar?

CSI: Amazone onder vuur richt zich met name op de aanleg van een enorme soja corridor in het Braziliaanse Amazone gebied. Bij de aanleg hiervan zijn ook Nederlandse bedrijven en de Nederlandse overheid betrokken. Lees hierover het GroenLinks bericht ‘Hoe Europese bedrijven bijdragen aan het kappen van Amazonewoud voor sojaproductie’ en het rapport Trends and Risks of Deforestation in the Brazilian Amazon’.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik wil weten “hoe dingen in het Amazonegebied écht werken”.

Ik kom sinds 1990 in de Braziliaanse Amazone, werk daar samen met musici, kunstenaars, dichters en fotografen en was er onder andere veldproducer (fixer) voor de aflevering over Amazonas van het IKON TV-programma “Paul Rosenmöller en de strijd van Latijns-Amerika”.

Er wordt best veel geschreven over de Amazone en het klimaat. Maar echt wijzer word ik niet van veel van die artikelen. Ze spreken elkaar tegen, volgen een bepaalde agenda (lees: wie betaalt bepaalt) en/of slaan in de vertaalslag van wetenschap naar publiek stappen over. “Als ik dus wil weten hoe dingen in het Amazonegebied écht werken, zal ik zelf op zoek moeten”, dacht ik. En dus besloot ik in 2016 dat het, na een kwart eeuw “avonturieren” in het gebied, wel zin had de balans op te maken. Ook wist ik dat ik dat als onafhankelijk journalist zou doen, zonder de dwingende en/of censurerende inbreng van opdrachtgevers en/of ngo’s; alleen verantwoording schuldig aan mijn lezers.

De resultaten komen beschikbaar voor anderen om daar zelf verder mee aan de slag te gaan

Omdat ik niet beschik over de financiële middelen en support van grote mediaplatforms en ngo’s is er net als eerder bij Kantelende Amazone weer een crowdfund campagne: CSI: Amazone onder vuur. De campagne is opgezet om het project te financieren, én om de (on)kosten van mijn lokale contacten te kunnen betalen.

Ik doe dit onderzoek niet alleen, maar werk samen met collega’s uit Nederland en Brazilië. De resultaten komen beschikbaar voor anderen om daar zelf verder mee aan de slag te gaan.

C. Cornell Evers