Droogte Amazone: Water Rio Negro laagste niveau in 120 jaar

De Rio Negro, een belangrijke zijrivier van de Amazone, heeft momenteel het laagste peil bereikt in 120 jaar. Dit watertekort heeft ernstige gevolgen voor zowel de scheepvaart op de rivieren in de Amazone als voor de elektriciteitsvoorziening van lokale steden en dorpen. De bevolking in de regio ervaart momenteel de gevolgen van energierantsoenering, wat resulteert in verstoring van essentiële diensten. Bovendien hebben sommige inheemse gemeenschappen te maken met een afname van hun watervoorraden als gevolg van de droogte, wat grote gevolgen heeft voor de landbouw.

Bovenstaande beelden, die zijn gemaakt door een van de Copernicus* Sentinel-2 satellieten op respectievelijk 6 november 2022 en 11 november 2023, laten de daling van het waterpeil in de rivier zien.

De Copernicus Sentinel-2 satellieten bieden gratis en open data die gebruikt kunnen worden om droogte en de impact ervan op waterlichamen, ecosystemen en infrastructuur te monitoren.

*Copernicus is het Europese aardobservatieprogramma dat gegevens verzamelt over de aarde en haar omgeving. Het programma gebruikt satellieten en sensoren op de grond, in de lucht en op zee om informatie te verzamelen. Deze gegevens zijn vrij toegankelijk. Daarnaast worden de gegevens verwerkt om betrouwbare en bijna-realtime informatie te bieden in de vorm van verschillende diensten.