fOCUS Amazônia – Als de rook… niet is verdwenen

Rook boven Manaus (Foto © Raphael Alves)

De rook afkomstig van de bosbranden in het gebied rondom Manaus was tijdelijk afgenomen, maar inmiddels wordt de hoofdstad van de Braziliaanse deelstaat Amazonas opnieuw getroffen door vervuilde lucht.

De branden in Pará en het binnenland van Amazonas veroorzaken al dagen rook die richting Manaus waait en door de warmte blijft de rook laag hangen en ademen mensen deze in. Deze keer stroomt de rook van oost naar west door de passaatwinden die vanaf de Braziliaanse kust waaien.

Carlos Durigan, geograaf en directeur van WCS Brasil (Wildlife Conservation Association), dringt aan op actie en een verandering van mentaliteit, vooral bij het openbaar bestuur van Amazonas en zijn gemeenten. Hij betreurt het dat mensen in de regio zich nog altijd niet lijken te realiseren hoe ernstig deze extreme periode is.

“Veel mensen gaan gewoon door met hun dagelijkse leven alsof er niets aan de hand is, zoals het gebruik van vuur bij landbouwactiviteiten. Het zou fijn zijn als ze meer voorzichtigheid zouden betrachten met het gebruik van vuur, gezien de schadelijke gevolgen voor zowel mensen als de natuur.”

Wat het probleem nog erger maakt, is dat het opdrogen van de rivieren een enorme impact zal hebben op de biodiversiteit in het water. Hoewel er nog geen studies of gegevens beschikbaar zijn, verwacht Durigan dat de vispopulatie aanzienlijk zal afnemen en dat veel kwetsbare soorten zelfs dreigen uit te sterven nu verschillende rivieren bijna volledig zijn opgedroogd.

Door de droogte zal de vispopulatie afnemen en kwetsbare soorten dreigen uit te sterven (Foto © Raphael Alves)