Gaat mondiale financiering biodiversiteit redden?

Brand bij de BR-319 snelweg in Braziliaanse deelstaat Amazonas. Foto Carlos Durigan, directeur WCS Brasil (Wildlife Conservation Association)

“De wereld heeft de Amazone nodig voor zijn biodiversiteit en zijn koolstof”, zei ‘Godfather of Biodiversity’ Thomas E. Lovejoy (1941-2021), een wetenschapper die tientallen jaren het Amazonewoud onderzocht.

Een recent gepubliceerde brief in het wetenschappelijke tijdschrift Science benadrukt de dringende noodzaak om de wereldwijde financiering voor het behoud van biodiversiteit te verhogen en de relatie met inspanningen op het gebied van klimaatverandering te benadrukken.

Hoewel klimaatverandering en biodiversiteit met elkaar verbonden zijn, is er een groot verschil in te besteden middelen aan het beperken van klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit. De Europese Unie heeft in de afgelopen acht jaar meer dan 220 miljard euro uitgegeven aan klimaatverandering, terwijl de internationale gemeenschap naar schatting slechts tussen de 4 en 10 miljard dollar per jaar besteedt aan biodiversiteit.

De ‘Global Environment Facility’ (GEF) is de voornaamste financiële organisatie die fondsen ontvangt en verdeelt om landen te helpen bij het behalen van de doelstellingen van VN-verdragen. Tijdens de ‘GEF Assembly’ van 2023 heeft Canada aangekondigd 200 miljoen Canadese dollar te investeren en het Verenigd Koninkrijk 10 miljoen pond voor het nieuwe ‘Global Biodiversity Framework Fund’ (GBFF). Dit fonds is opgericht om meer middelen te investeren in het herstel en de vernieuwing van de natuur. Het GBFF wordt gesteund door 186 landen en heeft als doel nieuwe en aanvullende middelen te mobiliseren uit openbare, particuliere en filantropische bronnen, met een specifieke focus op biodiversiteit en de duurzaamheid van ecosystemen.

Een jaar voor COP16, de ‘Conference of the Parties’ in het kader van het VN-Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD)¹ eind 2024 in Turkije, is dit een opsteker voor de implementatie van het mondiale biodiversiteitsraamwerk van Kunming-Montreal² en voor het behalen van de mondiale doelen die tegen 2030 bereikt moeten zijn ter bescherming van de biodiversiteit. Om de onderlinge verbanden tussen de biodiversiteits- en klimaatcrisis te erkennen, is het essentieel dat er tijdens de komende COP-vergaderingen discussies plaatsvinden over de toewijzing van middelen. Dit is nodig om een evenwichtige verdeling van economische middelen te waarborgen tussen deze twee belangrijke kwesties, gezien hun vergelijkbare belang en impact op de mensheid.

¹ ‘Verdrag inzake Biologische Diversiteit’, ook bekend als de ‘Conventie inzake Biologische Diversiteit’ (CBD) of kortweg het ‘Biodiversiteitsverdrag’, kwam tot stand in 1992 tijdens de ‘Earth Summit’ in Rio de Janeiro. Het verdrag is het resultaat van een overeenkomst tussen wereldleiders en heeft als doel een allesomvattende strategie voor duurzame ontwikkeling te realiseren. (Bron: Convention on Biological Diversity)

² ‘Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework’ (GBF) is in december 2022 tijdens de vijftiende bijeenkomst van de ‘Conference of the Parties’ (COP 15) in Montreal, Canada aangenomen na een intensief overleg- en onderhandelingsproces van vier jaar. Dit historische kader bouwt voort op eerdere strategische plannen van het VN-Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) en draagt bij aan het verwezenlijken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het GBF legt een ambitieus pad vast om tegen 2050 wereldwijd een harmonieuze coëxistentie met de natuur te bereiken.

Bron: Amazônia Real

Lees ook: Wie redt de Wondere Wereld van de Amazone en daarmee het Klimaat?

Banzeiro is de rockende golfslag van een boot of kano op de Amazone. Banzeiro is een website die aandacht vraagt voor de Amazone als belangrijk klimaatcontrolecentrum van de wereld.

De redactie van Banzeiro is volledig onafhankelijk en vrij van commerciële belangen. Het team wordt niet beïnvloed door derde partijen en laat zich niet leiden door externe meningen. Hierdoor kunnen zij een stem geven aan diegenen die niet gehoord worden, met name de bewoners van de Amazone. Feitelijke informatie staat centraal bij Banzeiro. In een tijd waarin het steeds lastiger wordt om waarheid van onwaarheid te onderscheiden, blijft Banzeiro zijn lezers voorzien van het echte verhaal.

Met iDEAL kun je via de beveiligde omgeving van je eigen bank de golfslag van Banzeiro ondersteunen. Hier:

*STEUN BANZEIRO*