Dromen van Amazonia

‘Querida Amazonia’, ‘Geliefd Amazonia’, zo heet de pastorale brief aan de Kerk die Paus Franciscus 12 februari jl. publiceerde als reflectie op de Pan-Amazone-synode afgelopen oktober in het Vaticaan.

Gedurende drie weken spraken bisschoppen, religieuzen en maatschappelijke leiders uit negen kerkprovincies in het Amazonegebied met elkaar. Ook deskundigen uit andere delen van de wereld participeerden; onder hen waren klimaatwetenschappers en de oprichter van de activistische Slow Food beweging Carlo Petrini. Het thema was: ‘Amazonia: nieuwe wegen voor de kerk en voor een integrale ecologie’. De gesprekken gingen onder andere over sociale rechtvaardigheid, de situatie van de inheemse volken en de klimaatverandering als gevolg van ontbossing.

“Wie van iets houdt, zorgt ervoor!”

Wij kwamen naar Rome met onze kleuren, onze dromen, zeiden de inheemse deelnemers aan de synode. Een schreeuw om leven vanuit de Amazone, noemde een kardinaal het.

Paus Franciscus deelt de dromen van de Amazonebewoners. “Het geliefde Amazonegebied staat voor de wereld in al zijn pracht, zijn drama en zijn mysterie.” Zo begint hij ‘Querida Amazonia’, zijn reflectie op het slotdocument van de Amazonesynode. Zoals Jozef in het oud-testamentische verhaal legt paus Franciscus de toekomst van de kerk in de Amazone uit in dromen. Er is de sociale droom waarin de kerk naast de armen en onderdrukten staat en het Amazonegebied een plaats van dialoog wordt. In de culturele droom draagt men zorg voor de vele facetten van de Amazone en is er een voorkeur voor interculturele ontmoetingen. De ecologische droom combineert de zorgen voor het milieu en voor mensen en zet in op duurzame ontwikkeling. De laatste droom is kerkelijk en gaat over de wens om te komen tot een kerk met een Amazone-gezicht. Over dat onderwerp valt veel te zeggen. Ik citeer hier echter João Gutemberg, die voor het Pan Amazone Kerkelijk Netwerk REPAM was betrokken bij de voorbereidingen van de Amazonesynode: “Met de Amazone omgaan als Querida, Geliefde, is goed voor je kennis, zorg en toewijding. De titel is suggestief, waardeert het belang van dit gebied en zijn mensen. Wie van iets houdt, zorgt ervoor!”