De Amazonesynode in een woord

In het Vaticaan in Rome vond in de afgelopen weken de Bisschoppensynode over het Pan-Amazonegebied plaats. Gedurende drie weken bespraken bisschoppen, religieuzen en maatschappelijke leiders uit 56 bisdommen van negen kerkprovincies in het Amazonegebied de situatie. Zij kwamen uit Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Peru, Suriname en Venezuela. Ook deskundigen uit andere delen van de wereld participeerden. De gesprekken in de synode gingen onder andere over sociale rechtvaardigheid, de situatie van de inheemse volken en de klimaatverandering als gevolg van ontbossing. De synode die begon op 6 oktober en afsloot op 27 oktober had als thema: ‘Amazonia: nieuwe wegen voor de kerk en voor een integrale ecologie’.

Als opmaat naar de synode in Rome waren er in het hele Amazonegebied bijeenkomsten om gemeenschappen te betrekken bij de voorbereidingen. Daarbij vervulde REPAM, het transnationale netwerk van de katholieke kerk in Amazonia, een sleutelrol.

REPAM, opgericht in 2014, staat voor Rede Eclesial Pan Amazônica (Pan Amazone Kerkelijk Netwerk). Uitgangspunt voor de activiteiten van REPAM is de milieu-encycliek Laudato Si’, ‘Wees Geprezen’ uit 2015 van paus Franciscus.

Medewerkers van REPAM bezochten het afgelopen jaar katholieke gemeenschappen in het hele Amazonegebied. João Gutemberg, ook bekend als broeder Marista, was een van hen.
Ik sprak met João Gutemberg in het Instituto de Teologia (Instituut voor Theologie) in Manaus, Amazonas over de rol van REPAM als een letterlijk grenzen overschrijdend verbindend netwerk.

Het interview met João Gutemberg van REPAM lees je hier.

De Amazonesynode volgens Vatican News in een woord

en in een minuut