Banzeiro

the amazon climate roller coaster

Amazone: klimaatcontrolecentrum voor de wereld

En wie of wat is Banzeiro?

Amazone onder vuur

Amazone en klimaat in vijftien hoofdstukken.

De Amazone verklaard voor koffiedrinkers

Braziliaanse doelstellingen Klimaatakkoord van Parijs luchtfietserij? Het lijkt er veel op.

Amazone onder vuur

“Het Amazoneregenwoud stabiliseert zichzelf, met name in droge periodes”, citeerde ik eerder de schrijvers van ‘Forest-rainfall cascades buffer against drought across the Amazon’, een publicatie […]